Thursday, June 27, 2013

The Health Care Law and You / O ‘Oe ma le Tūlāfono o Tausiga Fa’asoifua Mālōlōina


The Health Care Law and You is a presentation developed by the U.S. Department of Health and Human Services to educate community members about the benefits of the Affordable Care Act. This resource has been translated by the Office of Public Engagement at the Centers for Medicare & Medicaid Services into the following languages: Chinese, Korean, Vietnamese, Tagalog, Hindi, Bengali, Hmong, Khmer, Samoan and Tongan.  
Sponsored by the Asian & Pacific Islander American Health Forum and the Centers for Medicaid and Medicare, this webinar will feature Dorothy Vaivao from the Samoan National Nurses Association, who will speak about how the Affordable Care Act will increase health care access and reduce health care disparities.  
Please sign up and share this unique opportunity with your friends and family and encourage all to join.

Title: The Health Care Law and You – [Samoan]
Date: Monday, July 1, 2013
Time: 4:00PM EST
***You can view all the in-language presentationshere.***
O ‘Oe ma le Tūlāfono o Tausiga Fa’asoifua Mālōlōina o se folasaga na ātīa’eina e le Matāgāluega o le Soifua Mālōlōina ma ‘Au’aunaga mo Tagata a ‘Amerika e a’oa’oina ai sui ‘ese’ese o so’o se vāega o le atunu’u e fa’atatau i tūlaga e lelei ai le Tūlāfono mo Tausiga e Gafatia e Tagata ‘Uma. O lēnei pepa na fa’aliliuina e le ‘Ofisa o Feso’ota’iga i Nofoaga Tūtotonu mo ‘Au’aunaga tau Medicare & Medicaid i gagana nei: fa’aSaina, fa’aKōrea, fa’aVietnam, fa’aTagalog, fa’aHindi, fa’aBengali, fa’aHmong, fa’aKhmer, fa’aLao, fa’aSāmoa ma le fa’aTonga.

O lo’o lagolagoina e le Fono o le Soifua Mālōlōina a Tagata ‘Āsia & Tagata Pasefika i totonu o ‘Amerika ma Nofoaga Tūtotonu mo ‘Au’aunaga tau Medicare & Medicaid, o lēnei webinar o le a tu’uina atu ai Dorothy Vaivao mai Samoan National Nurses Association, lea o le a talanoa e fa’atatau i le Tūlāfono mo Tausiga e Gafatia e Tagata ‘Uma ma pe fa’apēfea ona fa’atupula’ia ai o le maua e tagata o tausiga fa’asoifua mālōlōina ma fa’aitiitia ‘ese’esega tau tausiga fa’asoifua mālōlōina.

Fa’amolemole ‘auai mai ma fa’asoa atu lēnei avanoa lē ‘au maua ma isi tagata i le mea o lo’o e aumau ai ma ia ‘u’una’ia tagata uma ‘ina ia ‘auai.  


Igoa: O ‘Oe ma le Tūlāfono o Tausiga Fa’asoifua Mālōlōina
Aso: Aso Gafua, Iulai 1, 2013
Taimi: 4:00PM EST

1 comment:

  1. We have included these resources in our multilingual library: http://health.utah.gov/disparities/multilinguallibrary/index.php Check it out in our list of newest resources.

    ReplyDelete